วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กลุ่มตรวจการร์เดินเรือ โดยนายอัคเดช กมลรัตนานันท์ หัวหน้างานควบคุมตรวจตราพื้นที่ที่ 2 นำเจ้าหน้าที่พร้อมเรือยนต์ตรวจการณ์ร่วมพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2562

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กลุ่มตรวจการร์เดินเรือ โดยนายอัคเดช
กมลรัตนานันท์ หัวหน้างานควบคุมตรวจตราพื้นที่ที่
2 นำเจ้าหน้าที่พร้อมเรือยนต์ตรวจการณ์ร่วมพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทง
ประจำปี
2562 ณ ลานอเนกประสงค์ หมวดเรือยนต์ที่ 3 กองเรือลำน้ำกองยุทธการ โดยมีพลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม
เสานาธิการทหารเรือ เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพเรือเป็นประธานในพิธีฯ

วันที่:11 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 12

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin