วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 น. นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต มอบหมาย นางอริสา โอภิธากร เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน นายชาญคณิต อึ้งจิตรไพศาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และนายกัณฑ์กฤษ เกาะสมุทรกะลาสี ร่วมบูรณาการตรวจเรือประมงในทะเล ตรวจแรงงานในเรือประมง และตรววจการกระทำความผิดตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 น. นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต มอบหมาย นางอริสา โอภิธากร เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน นายชาญคณิต อึ้งจิตรไพศาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และนายกัณฑ์กฤษ เกาะสมุทรกะลาสี ร่วมบูรณาการตรวจเรือประมงในทะเล ตรวจแรงงานในเรือประมง และตรววจการกระทำความผิดตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่หน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการกระทำความผิดตามกฎหมาย การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และการกระทำความผิดตามกฎหมายอื่นๆ ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของจังหวัดและรัฐบาล ซึ่งในครั้งนี้ได้ร่วมบูรณาการตรวจเรือประมงจำนวน 1 ลำ ไม่พบผู้กระทำความผิดแต่อย่างใด

วันที่:11 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:69

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin