วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น นายประสงค์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูภาคสาขาจันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี ออกตรวจร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยในคืนประเพณีลอยกระทง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น นายประสงค์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี ออกตรวจร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยในคืนประเพณีลอยกระทง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ร่วมกับ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ปภ/หน่วยทหาร มทบ19 ส่วนราชการ/อำเภอ /อปท ในพื้นที่จันทบุรี ซึ่งจัดงานลอยกระทง บริเวณแม่น้ำ ลำคลอง และทะเล

วันที่:11 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 13

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin