วันที่ 11 พ.ย 2562 นายมาโนช สรังษี รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม พร้อมเจ้าหน้าที่ วมต้อนรับ ดูแลความปลอดภัยคณะนายกรัฐมนตรี ในการตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร ครั้งที่ 1/2562 )

วันที่ 11 พ.ย 2562 นายมาโนช สรังษี รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม พร้อมเจ้าหน้าที่ เดินทางไปยังตลาดน้ำดำเนินสะดวก เพื่อร่วมกับจังหวัดราชบุรี ตำรวจ ทหาร เทศบาล ฯ ร่วมต้อนรับ ดูแลความปลอดภัยคณะนายกรัฐมนตรี ในการตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร ครั้งที่ 1/2562 ) รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำ “วิถีคลอง วิถีไทย” พร้อมลงเรือเที่ยวชมคลองดำเนินสะดวก พบปะประชาชนที่เข้ามาต้อนรับ การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่:11 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 14

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin