วันที่ 15 ตุลาคม 2562 กรมเจ้าท่า โดยนายมาโนช สรังษี รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เพื่อรับมอบนโยบายและข้อแนะนำเพื่อจัดทำโครงการฯ ต่าง ๆ

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 กรมเจ้าท่า โดยนายมาโนช สรังษี รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เพื่อรับมอบนโยบายและข้อแนะนำเพื่อจัดทำโครงการฯ ต่าง ๆ โดยท่านผู้ว่าฯ ได้มอบหมาย นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ (รองผู้ว่าฯ) เพื่อให้ข้อแนะนำและมอบนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมเจ้าท่า ซึ่งได้เสนอโครงการ ฝึกอบรมผู้ควบคุมเรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อการท่องเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวกที่ยังยืน เพื่อสร้างเครือข่าย ให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ลดการกระทำผิดฯ และโครงการเจ้าท่ารักษ์คลองดำเนิน วัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้งเด็กนักเรียน คนในพื้นที่ ช่วยกันดูแล รักษา ทำความสะอาด คลองดำเนินฯ ปลูกฝั่งเยาวชนให้มีภาคภูมิใจและรักบ้านเกิด โดยทางจังหวัดราชบุรีได้ให้ข้อเสนอแนะและยินดีให้ความร่วมมือ ทั้ง 2 โครงการ ทั้งนี้ ยังได้หารือในกรณีปัญหาการเดินเรือในคลองดำเนินสะดวกเนื่องจากมีการร้องเรียนเข้ามาที่ศูนย์ดำรงค์ธรรมฯ โดยจะได้ประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนต่าง ๆ ต่อไป

วันที่:15 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 15

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin