วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสมพงษ์ เพชรนาค ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำกิจกรรม 5 ส.

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสมพงษ์
เพชรนาค ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. โดยทำความสะอาดภายในอาคาร เก็บกวาด ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ บริเวณรอบอาคารสำนักงาน
เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
พร้อมต้อนรับประชาชนผู้มาใช้บริการ

วันที่:15 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 17

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin