วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายอำนาจ สอนหมวก ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการพร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมคณะทำงานฝ่ายป้องกันอุบัติภัยทางน้ำ ประกอบด้วย สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ ตำรวจน้ำ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตรวจสอบความพร้อมท่าเรือที่ใช้ในงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาด ประจำปี 2562

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายอำนาจ สอนหมวก ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการพร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมคณะทำงานฝ่ายป้องกันอุบัติภัยทางน้ำ ประกอบด้วย สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ ตำรวจน้ำ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตรวจสอบความพร้อมท่าเรือที่ใช้ในงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาด ประจำปี 2562 ณ บริเวณท่าเรือโดยสารบริษัท สมุทรทิพย์ ท่าเรือพระสมุทรเจดีย์ และท่าเรือชั่วคราวหน้าองค์พระสมุทรเจดีย์ ทั้งนี้เพื่อเป็นเตรียมพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว

วันที่:15 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 15

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin