วันที่ 16 ตุลาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา ร่วมกันทำความสะอาดและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงานฯ รวมถึงจุดบริการประชาชน ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายณชพงศ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำความสะอาดและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงานฯ รวมถึงจุดบริการประชาชน ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากผู้บริหารท่าเทียบเรือในการจัดการขยะบริเวณท่าเทียบเรือและขยะที่นำขึ้นมาจากเรือโดยสาร และบริเวณโดยรอบให้อยู่ในสภาพที่สะอาด สวยงาม เหมาะกับการให้บริการนักท่องเที่ยว

วันที่:16 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 16

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin