วันที่ 16 ตุลาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครสวรรค์ ตรวจตราเรือโดยสาร ตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครสวรรค์ มอบหมายให้นายบุรินทร์ วัฒนา เจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติราชการ ตรวจตราเรือโดยสาร ตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี ดังนี้ 1.ตรวจท่าเรือวสัยชัยบริการ 2.ตรวจท่าเรือชัยมงคลรุ่งเรือง 3.ตรวจท่าเรือประเสริฐรุ่งเรือง 4.ตรวจท่าเรือแม่ศรีสุวรรณ 5.ตรวจท่าเรือบุญเรือนรุ่งเรือง 6.ตรวจท่าเรือเข็มสุวรรณ 7.ตรวจท่าเรือศรีอานนท์นำโชค 8.ตรวจท่าเรือวัดท่าซุง 9.ตรวจท่าเรือนายวีระ จำนวนเรือทั้งสิ้น ๑๔ ลำ ทำการให้ความรู้สตาร์ทเครื่องเรือยนต์และตรวจวัดควันดำ ปรากฏว่าไม่พบค่าฝุ่นละอองและควันดำไม่เกินมาตรฐานพร้อมให้ความรู้แก่เจ้าของเรือและผู้ประกอบการเรือโดยสาร ในเรื่องการดูแลเครื่องยนต์เรือ กรองอากาศ และกรองน้ำมัน จากการตรวจสอบค่า PM 2.5 ในจังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562 อยู่ที่ 14.1 uq/m3 ปรากฏว่าอยู่ในคุณภาพอากาศดีมาก (ตรวจสอบจากแอพพลิเคชั่น Air Visual)


วันที่:16 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 14

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin