วันที่ 16 ตุลาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดตราด

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายวิระฉัตร ลีละกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด มอบหมายให้ นางโสภาภรณ์ แก้ววงษ์ไหม นักวิชาการขนส่งชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดตราด โดยมีว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด

วันที่:16 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 14

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin