วันที่ 16 ตุลาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง ออกตรวจตราเรือโดยสาร บริเวณท่าเทียบเรือปากเมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายวินัย หมื่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง มอบหมายงานตรวจการณ์ทางน้ำ ออกตรวจตราเรือโดยสาร บริเวณท่าเทียบเรือปากเมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ผลการตรวจเป็นไป ดังนี้ 1. ตรวจใบอนุญาตใช้เรือ ใบประกาศนียบัตร ผู้ควบคุมเรือ และผู้ควบคุมเครื่องจักรยนต์ 2. ตรวจอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำเรือ/ เสื้อชูชีพ/พวงชูชีพ/ถังดับเพลิง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือฯ

วันที่:16 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 14

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin