วันที่ 16 ตุลาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคาย ร่วมประชุมกับนายอำเภอเชียงคาน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการ เพื่อจัดระเบียบพื้นที่ท่องเที่ยวหาดนางคอย จ.เลย

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายทวีชัย โชคสมุทร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคาย ร่วมประชุมกับนายอำเภอเชียงคาน นายก องค์การบริหารส่วนตำบลคกงิ้ว หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการร้านค้าประมาณ 50 ร้าน เพื่อจัดระเบียบพื้นที่ท่องเที่ยวหาดนางคอย จังหวัดเลย โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลคกงิ้วเป็นผู้บริหารดูแลพื้นที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ในเบื้องต้นมีมติร่วมกัน ดังนี้ 1.จัดโซนนิ่งพื้นที่ แบ่งเป็นพื้นที่ชายหาดเพื่อสันธนาการ พื้นที่ตั้งร่มเตียง และพื้นที่ร้านค้า 2.ขึ้นทะเบียนร้านค้าและจัดสรร พื้นที่ให้ผู้ประกอบการ 3.จัดทำป้ายแสดงแนวพื้นที่สันธนาการ 4.กำหนดข้อตกลงด้านต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวรวมถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย

วันที่:16 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 16

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin