วันที่ 16 ตุลาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายประดิษฐ์ รังสูงเนิน ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางสาวรัชนีวรรณ กรอบเพ็ชร นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ศาลากลางจังหวัดชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในการประชุม

วันที่:16 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 18

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin