วันที่ 16 ตุลาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์เรือตรวจการณ์เจ้าท่า 55 และเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 220 เพื่อลดการปล่อยควันดำและลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศที่มีขนาดเล็ก (PM2.5)

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายอำนาจ สอนหมวก ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายพลชาติ ปานมณี เจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการ นายสมเกียรติ แพทย์ประพันธ์ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน นางสาวทิพย์สิตา สุทธิรัชต์เจริญ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ และนายอนุภัทร เปรมชื่น พนักงานขนส่ง ตรวจสอบเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 55 และเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 220 โดยตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ และให้คำแนะนำในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เรือ ให้หมั่นตรวจสอบ สภาพเครื่องยนต์ กรองอากาศ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เป็นประจำตามรอบเวลาที่กำหนด ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เรือตรวจการณ์ ในการลดการเร่งเครื่องยนต์ เพื่อลดการปล่อยควันดำ และลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศที่มีขนาดเล็ก (PM2.5) จากการตรวจสอบสภาพเรือตรวจการณ์เจ้าท่าจำนวน 2 ลำ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบสภาพอากาศบริเวณท่าเรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ อยู่ในคุณภาพดี

วันที่:16 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 13

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin