วันที่ 16 ตุลาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพิษณุโลก จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงาน ออกตรวจเรือตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในอำเภอเมืองพิษณุโลก และ อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพิษณุโลก จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงาน ออกตรวจเรือตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ ดังนี้ 1. อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตรวจสอบเรือโดยสาร จำนวน 3 ลำ ไม่พบค่าควันดำเกินกว่ามาตรฐานทั้ง 3 ลำ 2. อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ตรวจสอบเรือ จำนวน 10 ลำ แบ่งเป็น ประเภทการใช้ บรรทุกคนโดยสารจำนวน 6ลำ และประเภทการใช้ ดันลากจูง จำนวน 4 ลำ ไม่พบค่าควันดำเกินกว่ามาตรฐานทั้ง 7 ลำ 

วันที่:16 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 15

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin