วันที่ 17 ตุลาคม 2562 สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 ได้ตรวจสภาพควันดำของเครื่องจักรและรถยนต์ในสังกัด

ตามมาตรการของกระทรวงคมนาคมและกรมเจ้าท่า ให้ทุกหน่วยงาน
ดำเนินการลดค่าฝุ่นละออง
PM 2.5
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน นั้น สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ
โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่
7 ได้ตรวจสภาพควันดำของเครื่องจักรและรถยนต์ในสังกัด โดยการตรวจเช็คประจำวัน/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นและกรองต่างๆ
ตามชั่วโมงบำรุงรักและตรวจเช็คซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุด

————————-

เนื้อหาข่าว/ภาพโดย:
สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่
7

เผยแพร่ :
เวชกร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า

โทร.02-233-1311 ต่อ 280 หรือ 285

วันที่:17 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 17

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin