วันที่ 17 ตุลาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาตลาด ออกตรวจท่าเรือเฟอรี่อ่าวธรรมชาติ และท่าเรือบางเบ้า เกาะช้าง เพื่อตรวจสอบและประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกัน ลดฝุ่น PM 2.5

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00
น. นายวิระฉัตร ลีละกุล รก.ผจภ.6(ตร.)
มอบหมายให้ นายสโรช เถาว์ศิริ เจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ จภ.
6(ตร.) ออกตรวจท่าเรือเฟอรี่อ่าวธรรมชาติ และท่าเรือบางเบ้า เกาะช้าง
เพื่อตรวจสอบและประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกัน ลดฝุ่น
PM 2.5 ซึ่งดำเนินการตามนโยบายกระทรวงคมนาคมเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง
PM 2.5 เกินมาตรฐาน พร้อมทั้งกำชับเรื่องมาตรการความปลอดภัยของเรือ
ท่าเรือ และให้การแนะนำในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เรือ

วันที่:17 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 12

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin