วันที่ 17 ตุลาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาตลาดลงพื้นที่ตำบลหนองโสน ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งล่วงล้ำลำน้ำและการชำระค่าตอบแทนรายปี

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา
13.30 น. นายวิระฉัตร ลีละกุล รก.ผจภ.6(ตร.) พร้อมเจ้าหน้าที่ จภ.6(ตร.)
ลงพื้นที่ตำบลหนองโสน
ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งล่วงล้ำลำน้ำและการชำระค่าตอบแทนรายปีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลังจากได้รับการขึ้นทะเบียนหรือการอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
ตามคำสั่งคสช.ที่
32/2560 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ตำบลหนองโสน
อำเภอเมือง จังหวัดตราด

วันที่:17 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 17

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin