วันที่ 17 ตุลาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาจันทบุรี ออกตรวจท่าเทียบเรือบริเวณวัดเขาแหลมสิงห์ และท่าเทียบเรือแหลมสิงห์ ป้องกันและลดฝุ่น PM ๒.๕

วันที่ 17 ตุลาคม 2562
นายประสงค์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาจันทบุรี
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานตรวจเรือและงานตรวจการขนส่งทางน้ำ นายนรินทร์ ร้อยคำ
เจ้าพนักงานตรวจเรือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จภ.๖(จบ.)
ออกตรวจท่าเทียบเรือบริเวณวัดเขาแหลมสิงห์ และท่าเทียบเรือแหลมสิงห์
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เพื่อตรวจสอบและหามาตรการในการป้องกันและลดฝุ่น
PM
๒.๕ โดยจากการตรวจสอบเรือและท่าเทียบเรือไม่มีการปล่อยควันเกินมาตรฐานที่กำหนด
ซึ่งดำเนินการตามนโยบายกระทรวงคมนาคม เพื่อบรรเทาปัญหาค่าฝุ่นละออง
PM ๒.๕ เกินมาตรฐาน พร้อมทั้ง ได้กำชับเรื่องมาตรการความปลอดภัยของท่าเรือ
เรือ ในเรื่องลดมลภาวะทางเสียงและให้คำแนะนำในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เรือ

วันที่:17 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 15

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin