วันที่ 17 ตุลาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขานนทบุรี ตรวจสอบบริเวณเรือข้ามฟากและเรือโดยสารในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ไม่พบว่ามีควันดำจากเรือ ฝุ่นละออง

วันที่ 17 ตุลาคม 2562  สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 สาขานนทบุรี ได้มอบหมาย จนท.
ตรวจสอบบริเวณเรือข้ามฟากและเรือโดยสารในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ไม่พบว่ามีควันดำจากเรือ ฝุ่นละออง หรือกิจกรรมขนถ่ายบริเวณท่าเรือ
และจากการตรวจสอบจากกรมควบคุมมลพิษในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ไม่พบค่า
PM 2.5 เกินกว่าค่ามาตรฐานแต่อย่างใด

วันที่:17 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 16

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: