วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตลาด เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน และตอบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับกรณีคลองน้ำเชี่ยวที่ประสบปัญหาตื้นเขิน

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา
09.00 น. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาตลาด
พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
เพื่อให้บริการแก่ประชาชนจังหวัดตราด
โดยได้ตอบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับกรณีคลองน้ำเชี่ยวที่ประสบปัญหาตื้นเขิน
ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากเดินเรือประมงไม่สะดวก ณ
ศาลาการเปรียญวัดน้ำเชี่ยว บ้านน้ำเชี่ยว หมู่ที่
1 ตำบลน้ำเชี่ยว
อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยมีว่าที่ร้อยตรี พิเชียร ลิมป์หวังอยู่
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในโครงการ


สนง.เจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาตราด โทรศัพท์ 039-597596 E-Mail : Trat@md.go.th
เผยแพร่ : เวชกร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า

โทร.02-233-1311 ต่อ 280 หรือ 285

วันที่:17 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 17

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin