วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 สาขาสตูล เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเทศกาลท่องเที่ยวในทะเลอันดามัน จ.สตูล

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา
09.00-12.00 น.
หน่วยงานทางทะเล
จัดประชุมเตรียมความพร้อมเทศกาลท่องเที่ยวในทะเลอันดามัน จ.สตูล ณ
ท่าเทียบเรือปากบารา อ.ละงู จ.สตูล โดยมีหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย เจ้าท่าสตูล อุทยานตะรุเตา
ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจน้ำ ตำรวจ สภ.เกาะหลีเป๊ะ ตม.สตูล
กองทัพเรือ นป.สอ.รฝ.
491 หลีเป๊ะ อบจ.สตูล และผู้ประกอบการเรือโดยสาร
เรือท่องเที่ยว

ผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท ตลอดจน ผู้เกี่ยวข้องในกิจกรรมการท่องเที่ยว
เปิดเกาะเขตอุทยาน

โดย นายหิรัญวัตติ์ สืบกระพันธ์ ผจภ.5(สต.)
พร้อมนายพชรเผ่าพานิชย์ เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม
และซักซ้อมชี้แจง ทำความเข้าใจ ข้อตกลง ข้อกฎหมายร่วมกัน ในการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้

โดยในที่ประชุม ผจภ.5(สต.)
กำหนดมาตรการยกระดับความปลอดภัยทางน้ำ ดังนี้

ด้านท่าเรือ
ด้านเขตท่าเรือ/เขตการเดินเรือ
ด้านเขตควบคุมการเดินเรือ/เขตสันทนาการทางน้ำ
ด้านร่องน้ำทางเดินเรือ
ด้านเรือ ตัวเรือ โครงสร้างเรือ
ด้านอุปกรณ์ประจำเรือ เครื่องช่วยพยุง เสื้อชูชีพ แพชูชีพ
ด้านเอกสารคนเรือ/คนประจำเรือ
ด้านเอกสารประจำเรือ
ด้านการตรวจสอบสารเสพติดผู้ควบคุมเรือ
ด้านความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ

วันที่:17 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 17

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin