วันที่ 21-23 ตุลาคม 2562 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เป็นตัวแทนกรมเจ้าท่า (ประเทศไทย) เข้าร่วมประชุมกลุ่มสภาขับเคลื่อน APEC

วันที่ 21-23 ตุลาคม 2562 ว่าที่ ร.ต.พิษณุ สีตะปัน นายช่างกลเรือปฏิบัติการ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
และนายจักรวาล กนิษฐบุตร เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ กองมาตรฐานคนประจำเรือ ได้เป็นตัวแทนกรมเจ้าท่า (ประเทศไทย) เข้าร่วมประชุมกลุ่มสภาขับเคลื่อน
APEC Seafarers Excellenec Network (APEC
SEN
) เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายในการพัฒนาด้านการศึกษาการทำงาน
และการปรับปรุงสวัสดิการของคนประจำเรือในกลุ่มประเทศสมาชิกเอเปค ณ เมืองปูซาน
ประเทศเกาหลีใต้
ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ประเทศกลุ่มสมาชิกต้องการให้นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ของแต่ละประเทศได้มีการฝึกร่วมกัน
โดยใช้ชื่อว่า “
Pilot
Onboard Training
” และเดือนพฤศจิกายน 2020 ประเทศไทย
เป็นประเทศแรกที่ได้รับโอกาสในการนำเรือฝึกออกฝึก
Cadet จากแต่ละประเทศ
นอกจากนี้ยังรวมถึงการสนับสนุน
Woman Seafarer onboard Korea Institute of
Maritime and Fisheries Technology (KIMFT) 

วันที่:24 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 12

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin