วันที่ 23 ตุลาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขากระบี่ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นาวาตรี ชัยศิริ ขุนดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่
มอบหมายให้ นายภูมินทร์ ไพรสุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
, นายพีรพล สัจจะสกุลวงศ์ เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ
พร้อมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ ลานพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
หน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่

วันที่:24 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 13

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin