วันที่ 23 ตุลาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสมุทรปราการ ได้จัดเตรียมเรือตรวจการณ์เจ้าท่า เพื่อดูแลอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางน้ำ ในงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาด ประจำปี 2562

ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายอำนาจ สอนหมวก
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ จัดเตรียมเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 220
และเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 55 เพื่อดูแลอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางน้ำ
ในงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18-29
ตุลาคม 2562 โดยจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
และนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการสัญจรทางน้ำ
และสรุปจำนวนนักท่อง
เที่ยวที่ใช้บริการท่าเรือต่าง ๆ ดังนี้
– ท่าเรือหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 7600 ราย
– ท่าเรือองค์พระ สมุทรเจดีย์จำนวน 7
,500 ราย
– ท่าเรือวิบูลย์ศรีจำนวน 2
,450 ราย
– ท่าเรือพระสมุทรเจดีย์ จำนวน 2
,495 ราย
รวมผู้ใช้บริการทั้งสิ้นจำนวน 20
,045 ราย ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ไม่มีอุบัติเหตุทางน้ำ
เหตุการณ์ปกติ

วันที่:24 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 11

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin