วันที่ 23 ตุลาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00 น. นายทวีชัย โชคสมุทร รรก.ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 มอบหมายให้นางสาวอัจฉรา ไวยราบุตร หัวหน้ากลุ่มอำนวยการและแผนงาน
พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนายรณชัย จิตรวิเศษ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลที่
5 หน้าศาลากลาง จังหวัดหนองคาย

วันที่:24 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 15

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin