วันที่ 23 ตุลาคม 2562 สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6 เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายจักรพันธ์ บุญศรี ผสบ.6 มอบหมาย นายไพฑูรย์ สุขสวัสดิ์ นายช่างขุดลอกชำนาญงาน
และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สบ
6 เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ร่วมกับข้าราชการ
องค์กรเอกชน หน่วยงานอิสระ และประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยมีนายวิชวุทย์
จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธี

เวลา 08:00 น.
ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน
ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

– เวลา 18:30 น.
ร่วมพิธีจุดเทียนชัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่:24 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 13

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin