วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม ร่วมรายการสถานีประชาชน ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายวรรณชัย บุตรทองดี ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม กรมเจ้าท่า ร่วมรายการสถานีประชาชน ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ กรณีเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้าน ตำบลเกาะกลาง ตำบลลันตาน้อย
ตำบลลันตาใหญ่ ตำบลคลองยาง และตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
รวมตัวเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งก่อสร้างสะพานข้ามเกาะลันตา
รวมถึงการสัญจรทางน้ำที่ไม่ปลอดภัย
ชาวบ้านจึงเรียกร้องให้มีการก่อสร้างสะพานข้ามเกาะลันตา เพื่อการสัญจรที่สะดวก
และช่วยให้เกิดการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ซึ่งทางรายการได้สอบถามกรมเจ้าท่า
2 ประเด็น
ในส่วนของกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ได้ชี้แจงในฐานะที่เป็นหน่วยที่งานอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
ตามมาตรา
117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย 2456 ซึ่งจะต้องพิจารณาผลกระทบการก่อสร้างสะพานดังกล่าว ที่เกี่ยวกับการกีดขวางตอม่อที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนกระแสน้ำ
ขนาดของช่องลอดสะพานต้องมีความปลอดภัยต่อการเดินเรือ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและผังเมืองต่างๆ

สำหรับประเด็นปัญหาการแก้ไขเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยและผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากน้ำมันของแพขนานยนต์ที่ปนเปื้อนกับน้ำ
กรมเจ้าท่าได้มีการตรวจเรือประจำปีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้จะได้ตรวจสอบเรืออย่างเข้มข้นขึ้น
ก่อนออกใบอนุญาตประจำปีต่อไป

วันที่:24 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 13

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin