วันที่ 24 ตุลาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาตรัง ตรวจเรือประมง บริเวณแพปลาชลสิน ผลการตรวจ ถูกต้อง เรียบร้อย ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายการเดินเรือ

เจ้าท่าตรัง วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายวินัย
หมื่นสุวรรณ ผจภ.
5(ตง.) มอบนายศรีอนันต์ พุ่มเกื้อ
นักวิชาการขนส่งชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ตรวจเรือประมง
บริเวณแพปลาชลสิน ผลการตรวจ ถูกต้อง เรียบร้อย ไม่พบการกระทำผิดกฏหมายการเดินเรือ

วันที่:24 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 14

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin