วันที่ 24 ตุลาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเกาะสมุย ได้ออกประกาศแจ้งเตือนให้ชาวเรือระมัดระวังในการเดินเรือ เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ระหว่าง วันที่ 24 – 28 ตุลาคม 2562

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเกาะสมุย ได้ออกประกาศแจ้งเตือนให้ชาวเรือระมัดระวังในการเดินเรือ
เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ระหว่าง วันที่
24 – 28 ตุลาคม 2562 ให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือ เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง และเจ้าของเรือ,นายท้ายเรือและประชาชนควรติดตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใก้ลชิด “เพราะทุกชีวิตมีค่า ต่อสถาบันครอบครัว”

วันที่:24 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 18

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin