วันที่ 24 ตุลาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขากระบี่ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นาวาตรี ชัยศิริ ขุนดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ มอบให้
นายสุรศักดิ์ มงคลไชยสิทธิ์ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน และนายพีรพล สัจจะสกุลวงศ์
เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 โดยมี พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ศาลากลางจังหวัดกระบี่

วันที่:24 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 11

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin