วันที่ 24 ตุลาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา ออกหน่วยทะเบียนเรือเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-14::30
น. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา
มอบหมายงานทะเบียน และงานตรวจเรือพร้อมเจ้าหน้าที่ออกหน่วยทะเบียนเรือเคลื่อนที่
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ เจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือเจ็ตสกีเพื่อเช่า
ในการตรวจสภาพเรือก่อนต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือประจำปีในพื้นที่บริเวณเกาะล้าน

จำนวน
4 หาด ตามโซนนิ่งพื้นที่ที่อนุญาตให้เรือเจ็ตสกีเพื่อเช่าสามารถให้บริการได้
อันเป็นการควบคุม กำกับ ดูแลเรือที่มีความเสี่ยงสูงต่อความปลอดภัยทางน้ำให้อยู่ในกรอบการปฏิบัติงานของพัทยาโมเดล
ทั้งนี้สามารถตรวจสภาพเรือที่พร้อมใช้งานได้ทั้งสิ้น จำนวน
149 ลำ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

วันที่:24 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 16

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: