วันที่ 24 ตุลาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทราและสาขาขอนแก่น เสนอแนวความคิด นำแอพพลิเคชั่นโซเครทีฟ (Socrative)

นายธนวัสถ์ นิธิธีรพัชร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ
จภ.
6(ฉช.) และนายวุฒิไกร ไชยศรี ตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ จภ.7(ขก.) ขอเสนอแนวความคิด
นำแอพพลิเคชั่นโซเครทีฟ(
Socrative) มาประยุกต์ใช้ในการสอบประเมินความรู้ความสามารถสำหรับประกาศนียบัตรฝ่ายเดินเรือ 
ในรูปแบบข้อสอบดิจิตอลแทนระบบข้อสอบกระดาษ เพื่อให้เข้ากับยุคเจ้าท่า4.0 และให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ในแนวทางขับเคลื่อนประเทศด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิตอล (
Thailand 4.0)ผ่านการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานราชการที่รวดเร็วและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในแอพพลิเคชั่นโซเครทีฟ
นี้สามารถออกแบบการออกข้อสอบได้หลากหลายรูปแบบ เช่น

การข้อสอบแบบคำถามเลือกคำตอบ การข้อสอบแบบคำถามเลือกคำตอบถูกผิดและการข้อสอบแบบคำถามเติมคำตอบ
และระบบนี้ยังช่วยให้การสอบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ง่ายต่อผู้ควบคุมการสอบ สามารถทราบคะแนนผลการสอบได้รวดเร็ว
ช่วยลดประมาณกระดาษของสำนักงาน 
ซึ่งทาง สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา
และสาขาขอนแก่น จะนำระบบการสอบดังกล่าว มาประยุกต์ใช้
ให้บริการแก่ประชาชนที่เข้ามาขอสอบประกาศนียบัตรฯ จาก สนง.ภูมิภาคสาขา ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลตอบรับที่ดีจากประชาชนผู้มาใช้บริการ
ทั้งนี้สนง.สาขา จะนำระบบแอพพลิเคชั่น
ดังกล่าวมาพัฒนาการระบบการสอบของฝ่ายช่างกลเรือต่อไป

_______________________
สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ 038-511101

วันที่:24 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 14

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: