วันที่ 24 ตุลาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์ฝุ่นควันและสภาพอากาศจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดชัยนาท

.จภ.๒ (สพ.)
ขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นควันและสภาพอากาศในพื้นที่ความรับผิดชอบทั้งในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดชัยนาท ประจำวันที่ ๒๔ ตุลาคม
๒๕๖๒ เทียบเคียงกับสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน ๓ สถานี
ประกอบด้วย

๑.โครงการชลประทานนครสวรรค์ ต.ปากน้ำโพ
อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

๒.สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดกาญจนบุรี ต.บ้านเหนือ
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

๓.โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา

ซึ่งสถานการณ์ฝุ่นควันและสภาพอากาศ ณ เวลา ๑๒.๐๐
น.ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (
PM2.5) ไม่เกินค่ามาตรฐาน
คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดีมากถึงระดับดี

วันที่:24 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 13

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin