วันที่ 24 ตุลาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครราชสีมา ฝึกอบรมการใช้และบำรุงรักษาเรือยนต์เล็ก อบรมกฏหมายเกี่ยวกับเรือ การเดินเรือและความปลอดภัย

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายทวีชัย โชคสมุทร รก.ผจภ.7(นค) มอบหมายให้นายจิรัฐฏ์ ธูปหอม เจ้าพนักงานตรวจเรือ
นายศุภชัย ปัญญาแดง เจ้าพนักงานตรวจท่า พร้อมเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่วิทยากรฝึกอบรม การใช้และบำรุงรักษาเรือยนต์เล็ก กฏหมายเกี่ยวกับเรือ
การเดินเรือและความปลอดภัยเครื่องจักรยนต์ให้กับเจ้าหน้าที่กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่
24 จ.อุดรธานี
เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนยามเกิดอุทกภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

วันที่:24 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 15

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin