วันที่ 24 ตุลาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาชุมพร ตรวจเรือบรรทุกสินค้าและคนโดยสาร เส้นทางเดินเรือ ชุมพร – เกาะเต่า

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 05.30 น.  จภ.4 (ชพ.) นายคำรณ
อินทร์จันทร์ ผจภ.
4 (ชพ.) พร้อมด้วย นายพงษ์พรรณ การุญ เจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ ,นายฐิติ อุณยเกียรติ เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ออกตรวจเรือบรรทุกสินค้าและคนโดยสาร เส้นทางเดินเรือ ชุมพร –
เกาะเต่า ณ ท่าเทียบเรือพรทวีสิน
, ทะเลทรัพย์ ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร ตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยของเรือ พบว่ามีอุปกรณ์ความปลอดภัยครบถ้วน และ เวลา
06.30 น. ออกตรวจเรือบรรทุกคนโดยสาร เส้นทางเดินเรือ ชุมพร –
เกาะเต่า ณ ท่าเทียบเรือเทศบาลปากน้ำชุมพร ตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยของเรือ
พบว่ามีอุปกรณ์ความปลอดภัยครบถ้วน
และ จตร.ได้ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ ให้คำแนะนำในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เรือ
ให้หมั่นตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ กรองอากาศ
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามรอบเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ในการลดการเร่งเครื่องยนต์
อันเป็นสาเหตุของการปล่อยควันดำ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศที่มีขนาดเล็ก (
PM2.5

วันที่:24 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 13

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: