วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ นางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

1.วันที่
28
ตุลาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่
มอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ นางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
และคณะในการตรวจราชการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
ในการสนับสนุนการพัฒนาตามยุทศาสตร์จังหวัดในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดความคืบหน้าผลการเก็บผักตบชวา
ในแม่น้ำสะแกกรัง ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงอุทัยธานี

วันที่:29 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 13

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin