วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายกรกฤธ ฉัตรวงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายพงศ์วิชญ์ อินทร์ไหม เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือ บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด บริษัท เซาเทิร์น พอร์ท จำกัด (โชคพนาพอร์ท) และบริษัท พี.เค. มารีด เทรดดิ้ง จำกัด ในการตรวจติดตามผลการดำเนินการเชื่อมโยงระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณท่าเรือ

1.    วันที่
29 ตุลาคม 2562 นายกรกฤธ ฉัตรวงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี
 พร้อมด้วยนายพงศ์วิชญ์ อินทร์ไหม
เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือ บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด บริษัท
เซาเทิร์น พอร์ท จำกัด (โชคพนาพอร์ท) และบริษัท พี.เค. มารีด เทรดดิ้ง จำกัด ในการตรวจติดตามผลการดำเนินการเชื่อมโยงระบบกล้องวงจรปิด
(
CCTV) บริเวณท่าเรือ รวมถึงชี้แจงถึงแนวทางปฏิบัติ
เพื่อการดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีได้
เพื่อเป็นการยกระดับการบริหารจัดการด้านความความปลอดภัยบริเวณท่าเรือ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่:29 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 12

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin