วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายทวีชัย โชคสมุทร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคาย มอบหมายให้นายศุภชัย ปัญญาแดง เจ้าพนักงานตรวจท่า เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องการขุดลอกต่างตอบแทนกับเทศบาลตำบลกวนวัน

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายทวีชัย โชคสมุทร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคาย มอบหมายให้นายศุภชัย ปัญญาแดง เจ้าพนักงานตรวจท่า เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องการขุดลอกต่างตอบแทนกับเทศบาลตำบลกวนวัน โดยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านในพื้นที่ตำบลกวนวัน ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำโขงแห้งขอด จำนวนประมาณ 30 คน ทั้งนี้ได้ทำการชี้แจงตามระเบียบข้อกฎหมายในส่วนของการขุดลอกต่างตอบแทนเพื่อให้การดำเนินการโครงการของเทศบาลฯให้เป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้องและสามารถดำเนินการได้โดยทันที เพื่อแก้ไขปัญหา ของประชาชนดังกล่าว

วันที่:30 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 11

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin