วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายประดิษฐ์ รังสูงเนิน ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี มอบหมายให้นางสาวรัชนีวรรณ กรอบเพ็ชร นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานตรวจการขนส่งทางน้ำ ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่จัดงานลอยกระทง ประจำปี 2562

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายประดิษฐ์ รังสูงเนิน ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี มอบหมายให้นางสาวรัชนีวรรณ กรอบเพ็ชร นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานตรวจการขนส่งทางน้ำ ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่จัดงานลอยกระทง ประจำปี 2562 พื้นที่อำเภอเมืองชัยนาทและอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ประกอบด้วยวัดป่าเจ้าพระยา วัดธรรมามูลวรวิหาร วัดปากคลองมะขามเฒ่าและวัดทรงเสวย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมดำเนินการตรวจสอบ 

วันที่:30 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 16

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: