วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายวินัย หมื่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง มอบงานตรวจการณ์ทางน้ำ ร่วมตรวจบูรณากับตำรวจน้ำตรัง ตรวจเรือโดยสาร บริเวณท่าเทียบเรือตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ตรวจใบอนุญาตใช้เรือ ใบประกาศนียบัตร ผู้ควบคุมเรือ และผู้ควบคุมเครื่องจักรยนต์ อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำเรือ/ เสื้อชูชีพ/พวงชูชีพ/ถังดับเพลิง สารเสพติด คนประจำเรือ ผู้ควบคุมเรือและผู้ควบคุมเครื่องจักรยนต์ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตาม พ.ร.บ. การเดินเรือฯ

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายวินัย หมื่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง มอบงานตรวจการณ์ทางน้ำ ร่วมตรวจบูรณากับตำรวจน้ำตรัง ตรวจเรือโดยสาร บริเวณท่าเทียบเรือตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ตรวจใบอนุญาตใช้เรือ ใบประกาศนียบัตร ผู้ควบคุมเรือ และผู้ควบคุมเครื่องจักรยนต์ อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำเรือ/ เสื้อชูชีพ/พวงชูชีพ/ถังดับเพลิง สารเสพติด คนประจำเรือ ผู้ควบคุมเรือและผู้ควบคุมเครื่องจักรยนต์ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตาม พ.ร.บ. การเดินเรือฯ

วันที่:29 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 11

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin