วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายวินัย หมื่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือในเมืองท่าตรัง เพื่อ “ยกระดับความมั่นคงในความปลอดภัย และเฝ้าระวังรักษาสภาพแวดล้อมอย่างเป็นระบบ” โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV บริเวณท่าเรือ และเชื่อมโยงสัญญาณมายังมอนิเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานเจ้าท่าสาขาตรัง พร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์บันทึกข้องมูล ทั้งนี้เพื่อกำกับดูและความปลอดภัย และเป็นการเฝ้าระวัง รักษาสภาพแวดล้อมภายในเขตท่าเรือ

1.      วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายวินัย หมื่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือในเมืองท่าตรัง เพื่อ
ยกระดับความมั่นคงในความปลอดภัย และเฝ้าระวังรักษาสภาพแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV บริเวณท่าเรือ และเชื่อมโยงสัญญาณมายังมอนิเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานเจ้าท่าสาขาตรัง
พร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์บันทึกข้องมูล ทั้งนี้เพื่อกำกับดูและความปลอดภัย
และเป็นการเฝ้าระวัง รักษาสภาพแวดล้อมภายในเขตท่าเรือ

วันที่:29 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 12

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin