วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในการจัดประชุมการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในการจัดประชุมการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมส่วนกลางประกอบไปด้วย คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมบุญเลื่อน ทั้งนี้ได้ vdo conference สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคเขตและสาขา ร่วมการประชุม โดยมีนางสาวจารุณี ทองคำ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ให้คำปรึกษาในการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ปฎิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 

วันที่:30 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 12

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: