วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายอำนาจ สอนหมวก ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ อำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางน้ำ ในงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18-29 ตุลาคม 2562

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายอำนาจ สอนหมวก ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ จัดเตรียมเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 220 และเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 55 เพื่อดูแลอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางน้ำ ในงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18-29 ตุลาคม 2562 โดยจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการสัญจรทางน้ำ ซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการท่าเรือต่าง ๆ ดังนี้ 1.ท่าเรือหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 5900 ราย 2.ท่าเรือองค์พระสมุทรเจดีย์จำนวน 4200 ราย 3.ท่าเรือวิบูลย์ศรีจำนวน 2087 ราย และ4.ท่าเรือพระสมุทรเจดีย์ จำนวน 2021 ราย รวมผู้ใช้บริการทั้งสิ้นจำนวน 14208 ราย ทั้งนี้ ไม่มีผู้โดยสารตกค้างและไม่มีอุบัติเหตุทางน้ำ

วันที่:30 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 13

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: