วันที่ 29 ตุลาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจปราบปรามมลพิษทางเสียงและมลพิษทางอากาศและตรวจเอกสารคนประจำเรือ

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจปราบปรามมลพิษทางเสียงและมลพิษทางอากาศ พร้อมตรวจเอกสารประจำเรือแนะนำให้ผู้โดยสารสวมเสื้อชูชีพให้ถูกต้องตลอดการสัญจรทางน้ำ เน้นย้ำและประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ห้ามมิให้บรรทุกเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต เดินเรือด้วยความระมัดระวังและปลอดภัย รับฟังและติดตามข่าวพยากรณ์อากาศก่อนการเดินเรือ คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ ณ บริเวณท่าเทียบเรือเกาะลันตาศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

วันที่:30 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 23

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin