วันที่ 29 ตุลาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย จัดประชุมนำเสนอ โครงการ ประชารัฐ ร่วมคิด ร่วมพัฒนา อย่างยั่งยืน เพื่อปวงประชา “การรับฟัง ความคิดเห็น การขุดลอกร่องน้ำ เพื่อการเดินเรือบริเวณท่าเรือท้องกรูด”

1.    วันที่
29
ตุลาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย
จัดประชุมนำเสนอ โครงการ ประชารัฐ ร่วมคิด ร่วมพัฒนา อย่างยั่งยืน เพื่อปวงประชา “การรับฟัง
ความคิดเห็น การขุดลอกร่องน้ำ เพื่อการเดินเรือบริเวณท่าเรือท้องกรูด”
ร่วมกับอำเภอ เทศบาลฯ หัวหน้าศูนย์ขุดลอกจังหวัดสุราษฏร์ธานี กรมทรัพยากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประชาชน กลุ่มเรือประมง กลุ่มเรือหางยาว กลุ่มเรืออื่นๆ ที่ท่าเรือท้องกรูด
ผู้นำกลุ่มเรือ ผู้นำชุมชน กลุ่มชาวบ้าน และผู้เกี่ยวข้องฯ เพื่อปรึกษาหารือและบูรณาการช่วยกันคิด
ช่วยกันพัฒนาในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกลุ่มเรือต่างๆในการขุดลอกร่องน้ำที่ตื้นเขิน
ใน ณ ห้องประชุม ศาลาอเนกประสงค์ วัดสันติวราราม ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี

วันที่:29 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 17

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin