วันที่ 29 ตุลาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี อมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบริเวณเรือข้ามฟากและเรือโดยสารในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ไม่พบว่ามีควันดำจากเรือ ฝุ่นละออง หรือกิจกรรมขนถ่ายบริเวณท่าเรือ และจากการตรวจสอบจากกรมควบคุมมลพิษในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ไม่พบค่า PM 2.5 เกินกว่าค่ามาตรฐาน

1.      วันที่
29 ตุลาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี อมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบริเวณเรือข้ามฟากและเรือโดยสารในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ไม่พบว่ามีควันดำจากเรือ ฝุ่นละออง หรือกิจกรรมขนถ่ายบริเวณท่าเรือ
และจากการตรวจสอบจากกรมควบคุมมลพิษในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ไม่พบค่า
PM 2.5 เกินกว่าค่ามาตรฐาน

วันที่:29 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 14

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: