วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 นสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยามอบหมายงานทะเบียน และงานตรวจเรือพร้อมเจ้าหน้าที่. ออกหน่วยทะเบียนเรือเคลื่อนที่. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ เจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือเจ็ตสกีเพื่อเช่าในการตรวจสภาพเรือก่อนต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือประจำปีในพื้นที่บริเวณอ่าวพัทยา

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 นสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยามอบหมายงานทะเบียน และงานตรวจเรือพร้อมเจ้าหน้าที่. ออกหน่วยทะเบียนเรือเคลื่อนที่. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ เจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือเจ็ตสกีเพื่อเช่าในการตรวจสภาพเรือก่อนต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือประจำปีในพื้นที่บริเวณอ่าวพัทยา. ตามโซนนิ่งพื้นที่ซึ่งได้อนุญาตให้เรือเจ็ตสกีเพื่อเช่า. สามารถให้บริการได้. อันเป็นการควบคุม กำกับ ดูแลเรือที่มีความเสี่ยงสูงต่อความปลอดภัยทางน้ำให้อยู่ในกรอบการปฏิบัติงานของพัทยาโมเดลอย่างต่อเนื่อง 

วันที่:29 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 13

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin