วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายปรารถนา ตะเพียนทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่หน่วยขุดลอกฯร่องน้ำคลองขุด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจหลังการขุดลอก โดยมีนายประพันธ์ จรุงศีล ผู้ใหญ่บ้านหมู่5 ผู้เกี่ยวข้องพร้อมด้วย ชาวบ้านหมู่ 3 และ หมู่ 5 ตำบลคลองขุด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

1.      วันที่
29 ตุลาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายปรารถนา
ตะเพียนทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่หน่วยขุดลอกฯร่องน้ำคลองขุด
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจหลังการขุดลอก โดยมีนายประพันธ์ จรุงศีล
ผู้ใหญ่บ้านหมู่
5 ผู้เกี่ยวข้องพร้อมด้วย ชาวบ้านหมู่ 3 และ หมู่ 5 ตำบลคลองขุด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
เข้าร่วมประชุม ประมาณ
30 คน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านคลองขุด
วัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ร่องน้ำที่มีต่อการขุดลอก
ซึ่งผู้ใช้ร่องน้ำทั้งหมดมีความพึงพอใจต่อการขุดลอกอย่างมากและเห็นว่าการขุดลอกในครั้งนี้เมื่อแล้วเสร็จสามารถแก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขิน
เรือเข้าออกร่องน้ำได้สะดวกยิ่งขึ้น

วันที่:29 ตุลาคม 2562

เข้าชม:34

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin