วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายจักรพันธ์ บุญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6 พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นในการขุดลอกร่องน้ำท้องกรูด ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายจักรพันธ์ บุญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6 พร้อมด้วยนายประทีป นิภัทร์ตรา นายช่างขุดลอกชำนาญงาน และนายไพฑูรย์ สุขสวัสดิ์ นายช่างขุดลอกชำนาญงาน เดินทางเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นในการขุดลอกร่องน้ำท้องกรูด ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ได้นำเสนอ โครงการ ประชารัฐ ร่วมคิด ร่วมพัฒนา อย่างยั่งยืน เพื่อปวงประชา ณ ห้องประชุม ศาลาอเนกประสงค์วัดสันติวราราม โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้นำท้องถิ่นประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประมาณ 50 ท่าน เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างบูรณาการ 

วันที่:30 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 12

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin